Energie Management

Energiebesparing is vanuit de duurzaamheidstrend én de noodzaak tot kostenbesparing in crisistijd, actueler dan ooit. Helaas blijkt aandacht voor energiebesparing nog wel eens van voorbijgaande aard. Aandacht verslapt, prioriteiten verschuiven en het is “business as usual”.

Om energiebesparing als onderdeel van het bredere begrip “energiebeheer” structureel in uw bedrijfsvoering op te nemen, is de europese norm NEN-ISO 50001:2011 Energiemanagementsystemen Eisen met gebruiksrichtlijnen in het leven geroepen.

In de norm staat meer doen met minder energie centraal. Dit doel moet bereikt worden door middel van organisatorische, technische en gedragsmaatregelen. Bovendien vormt dit energiemanagement-systeem een belangrijke basis voor een eventueel milieumanagementsysteem. Met energiemanagement doorloopt uw organisatie de “cyclus van Deming” om continue verbetering te realiseren. De implementatie van een energiemanagementsysteem is niet het doel op zich, het gaat om het resultaat van het systeem: aandacht voor energie verankeren in de dagelijkse praktijk en daarmee de (energie)kosten beheersen. Ervaringen in het verleden hebben geleerd dat zonder structurele aandacht voor energiegebruik, de effecten van besparingsmaatregelen na verloop van tijd wegebben. Uiteindelijk draagt energiemanagement op organisatieniveau bij tot de beperking van de CO2-uitstoot, noodzakelijk voor het behalen van de klimaatdoelstellingen.

De voordelen van NEN ISO 50001 voor uw bedrijf zijn:

  • Coninue energiebesparing

  • Door efficiency verbetering, meer productie met minder energie

  • Kostenbesparing

  • Conformiteit met wet- en regelgeving

  • Evaluatie van de resultaten van uw energie-inspanningen

  • Energiebewuste medewerkers

  • Een positief bedrijfsimago


Interesse om de voordelen van Energie Management voor uw bedrijf te bespreken? Bel ons en overtuig u zelf van onze deskundige, onafhankelijke en transparante maatwerkaanpak.
Of laat uw contactgegevens achter, dan contacteren wij u.