Missie

Op een integere, transparante, deskundige en onafhankelijke manier adviseert Eratech Energie haar klanten bij het verzilveren van de kansen die de vrije energiemarkt biedt om hen te laten besparen op energiekosten en tegelijkertijd hun energieverbruik te verduurzamen in het kader van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Samen met haar klanten wil Eratech Energie een bijdrage leveren aan een duurzame energie-toekomst. Niet omdat “duurzaamheid” nu in de mode is, maar omdat duurzaamheid gewoon moet. Handel nu, act now!

Visie

De dienstverlening van Eratech Energie richt zich op instellingen, bedrijven, (sport)verenigingen en particulieren die de kansen van de vrije energiemarkt om kosten te besparen - met daarbij de mogelijkheid hun energieverbruik te verduurzamen - willen benutten, maar de valkuilen van deze complexe markt willen vermijden.
Veel zakelijke en particuliere energieverbruikers nemen op dit gebied weinig initiatief vanwege het gebrek aan vertrouwen in de vrije energiemarkt hoewel men de duurzaamheidstrend een warm hart toedraagt.
Eratech Energie wil en kan deze sceptici over de streep trekken. Dat is enerzijds de ondernemersdrive van Eratech Energie, anderzijds is verduurzamen van energieverbruik anno 2013 geen keuze meer, maar een “plicht” richting de toekomst. Nu handelen, act now!
De werkwijze die Eratech Energie hanteert binnen haar dienstverlening kan kernachtig geformuleerd worden in onderstaande stappen:

  • Het optimaliseren van de energie-inkoopcondities, metering- en energietransportparameters

  • Het reduceren van het energieverbruik door via het adagium “meten = weten = inzicht = besparen” energiebesparingskansen zichtbaar te maken en te kwantificeren

  • Energiebesparing te organiseren en te implementeren door aanpassingen in de gebouwinstallatie en/of aanpassingen in de parameters van het gebouwbeheersysteem door te voeren

  • Door het energieverbruik van haar klanten van conventioneel fossiel te transformeren naar duurzame energie