Maatwerk

Heeft u bijzondere wensen voor uw energiecontractering, waarin de standaardproducten van energieleveranciers en energiecollectieven niet voorzien? Wilt u vanuit een uitgekiende inkoopstrategie uw energiekosten maximaal beheersen? Streeft u de laagste Total Costs of Ownership na?
Dan wordt het tijd om met Eratech Energie aan tafel te gaan!

Binnen de dienstverlening van Maatwerk staan alle activiteiten in het teken van kostenbeheersing en minimalisatie van Total Costs of Ownership (TCO) . Voor het bereiken van een optimaal inkoopresultaat met Maatwerk, is het noodzakelijk tijdig te beginnen met het vaststellen van de inkoopcriteria.
TCO - populair gezegd -“de kosten onder de streep” - is zoveel meer dan alleen een scherp energiecontract. Onderstaande voorbeeldvragen illustreren dit en vormen ook de basis voor uw inkoopstrategie via Maatwerk:

 • Kiest u voor budgetzekerheid voor de komende jaren en daarmee voor een vaste prijs?

 • kiest u voor een variabel tarief waarmee u de markt volgt?

 • Misschien heeft u een voorkeur voor een gecombineerd tarief van vast en variabel?

 • Hoe hoog is uw risicobereidheid? APX-producten zijn aantrekkelijk, maar risicovol!

 • Hoe hoog is uw risicobereidheid? Is een bandbreedte op uw volume acceptabel?

 • Heeft uw bedrijf een beleid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)?

 • Kiest u voor een kortlopende of langlopende overeenkomst?

 • Hoe koopt u in op de Endex Termijn markt ? Direct 100% van uw volume, of kiest u voor gespreide inkoop waarmee u uw inkooprisico spreidt. Bijvoorbeeld 50% - 50% of 25% - 25% - 50% ? Endex

 • Bij welke energieleverancier zou u klant willen zijn, afgaande op de brandstofmix (*) ?
  Leverancier “A” of leverancier “B”? Welke duurzaamheidseis stelt u aan de in te kopen energie?

 • brandstofmix
Wilt u direct kosten besparen op uw energiecontract?
Bel ons en overtuig u zelf van onze deskundige, onafhankelijke en transparante maatwerkaanpak.
Of laat uw contactgegevens achter, dan contacteren wij u.


(*) Ontleend aan "Duurzaamheid in de Nederlandse elektriciteitssector" , uitgave SOMO 2010